Start Stafetten Om vägen Informationsplatser Byar Fäbodar Världsarvet Om föreningen Kontakt Länkar Källor Karta Cd med ljudguide Årsmöte 2018

 

Svenska Svenska  English English
Deutsch Deutsch  Français Francais

 
logo

 Se PowerPoint-presentation

             

Detta har hänt


Projektet Kulturvägen

Projektägare
Ovanåkers kommun
Delfinansieras av Leader + Intryck Hälsingland

 

Projekttid
2006-11-01 – 2007-10-31


Projektgrupp

Ingalill Tengvall, Projektledare

Olle Berglund, Biosfär
Lars Norin, Turism  


Projektets syfte:

Rigga kommunen och förbereda dess innevånare på ett kommande världsarv (2009).
Se till att möjligheter ges till en positiv nytta av det kommande världsarvet.
Utifrån kommunens profil skapa ett varumärke som blir en tydlig del inom det föreslagna världsarvet.


Projektets mål:

Lägga grund för att vägen blir klassad och skyltad som turistväg med tre öppna hälsingegårdarna skyltade som turistmål.
Arbeta fram ett varumärke.

Ta fram ett informationsprogram för vägen och se till att det genomförts.

Utföra planlagda röjningsåtgärder .

Utföra planlagda byggnadsvårdsåtgärder.

Skapa ett affärsutvecklingsprojekt och sjösätta det .

Ta fram en plan för gården Ol-Anders.  

Ta fram en ansökan om att ansöka för att bli biosfär.


Hur:
I samarbete med lokalbefolkning, föreningar, företag, kommun, vägverket och andra parter och utifrån tidigare arbete utveckla bygden kring en redan etablerad turistväg.

Ge vägen ett namn.

Stärka de tre hälsingegårdar utefter vägen som fått Vägverkets brunvita turistskyltning.

Särskilt utveckla gården Ol-Anders som ett besökscentrum och som port till vägen.

Stärka vägens identitet med informationsskyltar, kartor, hemsida, broschyrer m.m.

Se till att väg gängar samman med helheten.

Marknadsföra vägen.

Stimulera till företagsutveckling och synliggöra kulturarvet och dess möjliga nytta för den lokala befolkningen.

Stärka vården av byggnader och miljöer och lägga grund för ett kommande biosfärområde.

 

Text Ingalill Tengvall
 

 

www.storahalsingegardarsvag.seKontakt                                                                             EU-flaggaEuropeiskajordbruksfondenengelskafaerg2.jpg   Leader