logo

 Ullungsfors

Gård vid vattendrag i Ullungsfors    Bäck i Ullungsfors

Vid det forsande vattendraget utvecklades industrin. Foton Lars Lööv

 

 

Åar och bäckar från nordväst rinner samman i sjöar och vattendrag förbi en av socknens allra största
gårdar den vitmålade Passla, till Ullungsfors, sjön Ullungen och vidare till Voxna älv.

Forsen gav kraft till olika verksamheter som etablerades på båda sidorna av ån och det lilla samhället Ullungsfors med affärer och frikyrka växte fram.

 

Kvarn och yxsmedja i Ullungsfors    Arbetare vid smedjan i Ullungsfors
Kvarnen och Yxsmedjan i Ullungsfors                     Mjölnaren Erik Eriksson och smederna Johan Orinder,
Foton Edsbyns museum                                              Per Ungman och Karl, Jonas och Vilhelm Stålberg år 1900.

 

Smedja och kvarn

Att utnyttja vatten som drivkraft till skvaltkvarnar har bönderna gjort sedan medeltiden. Under 1600-
och 1700-talen utvecklades tekniken, jordbrukets arbetsmoment effektiviserades och förenklades och befolkningen växte och nya yrkesgrupper fann sin plats i bondesamhället.

Det var längs åar och vattendragen som industrin tog sin början. Här i Ullungsfors etablerades år 1840 Edsbyns och hela socknens första industri, smedjan eller spikbruket som det kallades. Spik var huvudsysslan, men också plogar, gångjärn, hästskor, hästskosöm, slädar, kälkar och kärrhjul och allt som bönderna behövde. Intill låg en kvarn, båda verksamheterna stred om vattenkraften, ständiga tvister rådde mellan mjölnaren och smederna. Det var mjölnaren som fick ge vika.

1857 ombildades smedjan till Ullungsfors manufakturverk, det som kom att bli yxfabriken. Den gryende skogsindustrin skapade nya verksamheter som i sin tur skapade behov av nya produkter. Spik gav vika till förmån för yxor och barkspadar. Vid sekelskiftet 1900 var verksamheten så stor att en del av den flyttades till Voxnan med möjlighet till större energiuttag, men ända till 1940-talet fortsatte den del av smedjan som blev kvar att tillverka redskap för skogsindustrin.

 

Verksamheterna vid Ullungsfors har upphört men i samhället Edsbyn blomstrar alltjämt en industri som baserar sig på förädling av skogens råvara.

 

Text Ingalill Tengvall

 

www.storahalsingegardarsvag.seKontakt                                                                             EU-flaggaEuropeiskajordbruksfondenengelskafaerg2.jpg   Leader