Svenska Svenska  English English
Deutsch Deutsch  Français Francais

 
logo

 Gårdarna

Ol-Anders

Löka

Mårtes


Löka

Gården Löka i Gundbo
Gården Löka i Alfta
Foto Lars Lööv

 

Löka är en visningsgård som har öppet under sommarmånaderna. Den kommer att få Vägverkets brunvita turistskylt. Alfta hembygdsförening köpte gården på 1950-talet men hade disponerat den ända sedan 1923. Tidigare hade gården gått i samma släkt sedan 1600-talets början. Här finns ett hembygdsmuseum, öppen under sommarmånaderna och efter överrenskommelse.

 

Gården Löka är med sitt höjdläge typiskt placerad i landskapet.

Detalj från en gammal vagga på Löka i Alfta     Lador på Löka i Alfta
 Detalj av vagga.                                                            Lador och bodar vid Löka.

Träskedar på Löka i Alfta     Tavla på Löka i Alfta

Interiörer från gården Löka.                                      Detaljer från gårdarnas rika väggmåleri.

Foton Lars Lööv

 


Kontakt telefon 0271 – 107 30.

Alfta hembygdsförening
www.halsingegardar.se

 

Text Ingalill Tengvall

 

www.storahalsingegardarsvag.seKontakt                                                                             EU-flaggaEuropeiskajordbruksfondenengelskafaerg2.jpg   Leader