logo

 Gundbo och byarna omkring

Från Alfta samhälle går vägen norrut genom rika jordbruksbygder med många stora och välbevarade gårdar från tidigt till sent 1800-tal. De kulturhistoriskt mest värdefulla bymiljöerna är Långhed och Näsbyn men också Gundbo och byarna öster därom. Gårdarna har dominerande lägen på kullar och höjder kring den slingrande Hässjaån.

Gården Löka i Gundbo
På en höjd i byn Gundbo ligger den tre-byggda gården
Löka som är Alfta hembygdsförenings hembygdsgård.
Foto Ingalill Tengvall
 

Längs vägen syns också många av byggmästaren Jonas Holms ladugårdar och mangårdsbyggnader från sekelskiftet 1900 i samspel med den äldre bebyggelsen. De stora hälsingegårdarna fick genom Jonas Holm en ny och mer praktisk arkitektur. Mangårdsbyggnad, brygghus och ladugård byggdes samman och enkelhet och rationalism fick råda.

 

 

Text Ingalill Tengvall

 

www.storahalsingegardarsvag.seKontakt                                                                             EU-flaggaEuropeiskajordbruksfondenengelskafaerg2.jpg   Leader