Start Stafetten Om vägen Informationsplatser Byar Fäbodar Världsarvet Om föreningen Kontakt Länkar Källor Karta Cd med ljudguide Årsmöte 2018

 

Svenska Svenska  English English
Deutsch Deutsch  Français Francais

 
logo

 Detta har hänt

Under november – december 2006 organiserades projektet Kulturvägen.

Styrgrupp tillsattes och en projektledare rekryterades.

Allmänheten har informerats genom byamöten och via artiklar och inslag i tidningar och radio.


Pressmeddelande om projektledaren Ingalill Tengvall
Artikel i Ljusnan

 

 

Upptaktsmöte och byamöten

Tidningsurklipp om byamöte i Långhed

 

Arbetet startade med ett upptaktsmöte i Långheds bygdegård för kommunens invånare. Då presenterades projektet, projektledaren, styrgruppen och projektgrupp. Kontaktlistor upprättades och information om kommande byamöten gavs.

Därefter hölls byamöten i byarna Gundbo/Näsbyn/Långhed, Vängsbo, Knåda och Roteberg. Vid varje möte arbetades förslag från byarna fram och bybornas synpunkter på projektets förslag och tankar samlades in

Byamöten >>>

 
 
Byamöte i Långhed (Klicka för större bild)
 

 

Åtgärdsprogram

Alla synpunkter och förslag sammanställdes och markerades på en stor karta i färger efter olika kategorier. Ett åtgärdsprogram arbetades fram i förhållande till tidsplan och budget. Inför starten av arbetet med åtgärderna hölls en pressinformation.

 

Åtgärdskarta, Illustration Ingalill TengvallGenom byamöten och övrigt samarbete med bybor och föreningar m.fl. har ett åtgärdsprogram för kulturvägen tagits fram. Därefter har tydliga mål för projektet formulerats.

Gult = Informationstavlor
Grönt = Röjning och byggnadsvård
Rött = Öppna hälsingegårdar och föreslagna världsarvsgårdar
Orange = Sevärdheter och företeelserKarta över åtgärder för kulturvägen.

Illustration Ingalill Tengvall

 

 

Samarbete med vägverket

Brunvit turistskyltning vid Ol-Anders gården i Alfta

Flera kontakter med vägverket har hållits om Kulturvägens underhåll och skyltning. Ett åtgärdsprogram för vägunderhåll har lats ihop med vägverket. Ansökan om brunvitskyltad turistväg har förankrats och lämnats in till vägverket. En skyltplan för den brunvita märkningen av vägen är under utarbetning. Beslut från Vägverket har inte kommit. Tre gårdar har beslut om brunvit turistskyltning. Vid en av gårdarna har skyltarna satts upp. De andra ska komma i oktober.

 

Exempel från webbsidan Detta händer.

 

 

 

Brunvit  turistskyltning
Foto Lars lööv

 

 

 

                                                                                                                                    Annons om vägen
                                                                                                                                    
 

Information och marknadsföring

Först och främst har vägen fått ett eget namn – Stora Hälsingegårdars väg,

som varumärkesskyddats och marknadsförts

En informationsplan för vägen har tagits fram.
I den ingår informationsskyltar längs vägen, information till allmänheten via media, annonser, hemsida och kontakter med föreningar, genom föredrag, guidade turer m.m. Informationsskyltar vid 10 platser längs vägen är under produktion. Och platserna för skyltarna har valts ut. Nödvändiga tillstånd för att sätta upp skyltarna har sökts.
gardsskyltEn prototyp för skyltar till verksamheter och gårdar har tagits fram i samarbete med berörda.            

 

skylt-man

Gårdsskylt med det unika bomärket
Foto Ingalill Tengvall
                                                                                         Stolpe med gårdsskylt. Foto Ingalill Tengvall

 

Informationsskyltar                                                     

  

Skylttillverkning                               infotavla2

Stativ till skyltar som tillverkats vid                                               Informationsskylt. Foto Ingalill Tengvall
Metallprodukter i Edsbyn.                                                                 Se de 10 informationsskyltarna >>>
Foton Ingalill Tengvall

 

Miljö- och byggnadsvårdsåtgärder

Längs vägen ska lador och andra byggnader restaureras. Vegetation ska tas bort och avtal med djurägare om betesdrift skrivas. En plan för åtgärder längs vägen har lagts och arbetet organiserats och startats. Området kring sjön Ullungens västra strand har utförts och lador i Alfta Östra Kyrkby restaurerats under den första perioden. Allt arbete görs i samarbete med markägarna längs vägen och utifrån önskemål från byaträffarna.

 

Lador längs vägen                               Besök hos boende efter vägen

Lador längs vägen                                                                                 Besök hos boende eftervägen.
Foton Ingalill Tengvall                                                                         Foto Ingalill Tengvall                                        

 

Företagsutveckling

Många boende längs vägen bär på företagsidéer och flera befintliga företagare ser utvecklingsmöjligheter genom projektet. LRF har därför tillsammans med projektet lagt upp en studiecirkel under rubriken
"Dra nytta av kulturarvet." Ett 30-tal deltar på cirkeln. 


Under rubriken "Dra nytta av kulturarvet "har också näringslivet och kulturarvet kopplats samman. Gårdarna kan användas för styrelsemöten, representation m.m. Företagsledningarna får kännedom om kulturarvet och gårdsägare ser nya möjligheter med sina festsalar. Cateringföretag utvecklas som samordnare. Produkter utvecklas i kölvattnet av detta.

 

feb2007080-lal01Studiecirkeln "Dra nytta av kulturarvet" bygger på kunskap om den egna kulturen, kontakt med varandra och samvaro under trivsamma former med smakprov på lokalproducerad mat. Cirkeln har arrangerats i samarbete mellan projektet Kulturvägen
och LRF i Ovanåker.
Läs mer >>>


 
 
 
 
Tidningen Land intervjuar i samband med studiecirkeln "Dra nytta av kulturarvet"
Foto Lars Lööv
 
jaug2007069-lal01        jaug2007068-lal01 
Vid studiecirkeln "Dra nytta av kulturarvet" har särskilt de världsarvsnominerade gårdarna och miljöerna presenterats.
Foton Lars Lööv

 

Text Ingalill Tengvall

 

www.storahalsingegardarsvag.seKontakt                                                                             EU-flaggaEuropeiskajordbruksfondenengelskafaerg2.jpg   Leader