logo

 Byar

Illustration Stora Hälsingegårdars Väg
Illustration Åsa Jägergård
 

Stora Hälsingegårdars Väg knyter samman 9 byar och samhällen.

Den knyter också samman socknarna Alfta och Ovanåker och områdena Näsbyn och Långhed, Vängsbo och Roteberg. Den förbinder även de tre hälsingegårdarna Ol-Anders, Löka och Mårtes.


 

Text Ingalill Tengvall
 

 

www.storahalsingegardarsvag.seKontakt                                                                             EU-flaggaEuropeiskajordbruksfondenengelskafaerg2.jpg   Leader